Angielski dla lekarzy w Szczecinie

Autor: Daniel plewiński21 kwietnia, 2016

Od czasu, gdy język angielski zaczął wypierać łacinę w medycynie, wszelkie nowe nazwy chorób, zjawisk, badań i wielu innych obszarów medycyny otrzymuje angielskie nazewnictwo. Co więcej, język angielski stał się także oficjalnym językiem publikacji badań naukowych. Już z tych przytoczonych przyczyn oczywiste staje się, że znajomość języka angielskiego jest absolutną koniecznością dla każdego, kto jest związany z medycyną.

Oprócz wyżej opisanego celu nauki języka angielskiego, lekarze którzy oprócz normalnie wykonywanej pracy są jednocześnie wykładowcami na Uniwersytecie Medycznym, mogą stanąć przed koniecznością prowadzenia zajęć w języku angielskim dla studentów tzw. angielskiego programu. Taki program studiów medycznych w języku angielskim prowadzi np. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, gdzie wielu lekarzy prowadzi ćwiczenia i wykłady w języku angielskim, głownie dla studentów z Norwegii.

Ze względu na moje ukierunkowanie na język angielski medyczny, często prowadzę zajęcia z lekarzami, którzy stanęli przed koniecznością przeprowadzania zajęć po angielsku. Moja pomoc opiera się między innymi na nauce języka specjalistycznego z danej specjalizacji, przygotowywania treści wykładów z korektą wymowy, błędów językowych i wyposażenia w zwroty potrzebne do przeprowadzania wykładów i ćwiczeń.

Taka pomoc sprawia, że już po kilku miesiącach można zaobserwować znaczne zwiększenie płynności i poprawności mówienia oraz znaczący wzrost pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.

W przypadku, gdy znajomość języka na starcie jest na bardzo niskim poziomie, proponuję równolegle naukę języka ogólnego, najczęściej metodą „Direct English”, która przynosi bardzo dobre efekty w krótkim czasie.